CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Guðbrandur-Þorláksson-Bibel  (Holár 1584)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Biblia
Þad Er/ Øll
Heil₍ö₎g Ritning/ vtl₍ö₎gd
a.|Norrænu.

Med Formalum Doct.
Martini. Lutheri.

Prentad a Holum/ A₍ſʒ₎
Jone Jons Syne

M D LXXXIIII.

[16r]   zum Textanfang
[S. Marcus Euangelium]    XVI
S. Marcus Euangelium
I.
A
[1] [6]ÞEtta er Vpphaƒ
Euangelij Jeſu Chriſ=
ti Gudʒ Sōar/ [2] ſo s̄ ſkrif[=]
at er j hia ſpamøn̄unū.
Sta/ Eg ſende min̄
Eingil fyrer þinu Aug=
lite/ ſa ed tilreide þin̄ veg fyrer þier. [3] Þar
er ein hropāde Rødd i Eydemørku/ greide
þier vegu DROTTJNS/ og giøret
hn̄s ſtigu rietta.
1
Johan̄is wpp=
byriare hm̄s
nyia Teſtam̄tis
Malach.3.
Eſaie 40
Matth.2
Luc.3.
[4] Johan̄is var i Eydemørku/ Skijrde
og predikade Jdrunar_ſkijrn til Syndan̄a
fyrergefningar. [5] Og þar geingu vt til
hn̄s aller af Juda/ & af Jeruſalem/ at þ̄r
ſkirduſt af honum i Jordan/ jatande ſinar
Synder.
2
Kallan og Em
bœtte Johan̄is
[6] En̄ Johan̄is var klœddŗ mʒ Vlfballdʒ=
h₍aa₎rum/ & eitt Olarbellte vm han̄s Lend=
ar/ Og han̄ ₍aa₎t Eingeſprettur & Skogar=
hunang. [7] Hn̄ predikade & ſagde:Sa kemŗ
epter mig/ ſm̄ mier er ſtyrkre/ huers at eg
em eige verdugŗ/ fram̄fallande vpp ad ley[=]
ſa þueinge hn̄s Skofata. [8] Eg ſkijre ydur
mʒ Vatne/ en̄ hn̄ mū ſkijra ydŗ mʒ Helgū
Anda.
Joh.1
3
Fyrerſ₍ö₎gn wt a[?]
Tilkomu Chriſti
4
Grein a mille
Christi og Jo=
han̄is ſkirnar
[9] Þat vard & a þ̄m døgum/ at Jeſus af
Nadſareth vr Galilea kom/ & ſkijrdiſt af Johan̄e j Jordan. [10] Og ſtrax þa hn̄ ſtie vpp vr Vat=
nenu/ ſa hn̄ Himnana opna/ & Helgan Anda j Dufulijke ofan|ſtijgande yfer hn̄. [11] Þa vard og
Rødd af himnum/ Þu ert Sonur min̄ elſkuligŗ at huerium mier vel|þocknaſt.
5
Chriſtus
ſkijriſt
B
[12] Og þa ſtrax dreif Anden hn̄ a Eydemørk/ [13] þar var hn̄ i fiorutijge Daga & fiorutijge Nat[=]
ta/ & freiſtadiſt af Andſkotanū/ Hn̄ var þar & mʒ Villudyrū/ Og Einglar þionudu hm̄ þar.
6
Chriſtus ƒreiſt[?]
aſt aƒ Andſko[?]
anum
[14] En̄ epter þ̄ er Johan̄is var gripen/ kom Jeſus j Galileam/ og predikade Euangelium af
Gudʒ Rijke/ [15] ſo ſeigāde: Sa tijme er nu vppfylldŗ/ & Gudʒ Rijke nalgaſt/ Jdreſt þier og trued
Euangelio.
[16] En̄ er hn̄ gieck mʒ Sionum i Galilea/ ſa hn̄ Simonem & Andream brodŗ hn̄s/ latande ſin
Net j Sioen/ þui|at þ̄r voru Fiſkarar. [17] Jeſus ſagde til þ̄ra/ Fylget mier epter/ & eg mun giøra
þ̄ at þier verdit Fiſkendŗ man̄a. [18] Strax forlietu þ̄r ſin Net & fylgdu hm̄ epter.
7
Chriſtŗ heƒur
wpp ad predika
[19] Og þa hn̄ var ſkamt j burt þadā geingen/ ſa hn̄ Jacob ſō Ʒebedei & Johan̄em brodŗ hn̄s/
& þ̄r voru a Skipe/ bœta at Nete/ [20] Og ſtrax þa kallade hn̄ a þa. Og þ̄r forletu ſinn Fødur
Ʒebedeum j Skipenu epter hia Leigulidunum/ & fylgdu honum epter.
8
Kallan Poſtul=
anna
[21] Þeir geingu þa til Caphernaum/ & ſtrax vm Þuottdagen/ geck hn̄ jn̄ j Samkunduhuſit &
lœrde þa. [22] Og þ̄m œgde han̄s Ken̄ing/ þ̄t hann kēde þ̄m ſem af vallde/ enn eige ſo ſem hiner
Skriftlœrdu.
9
Kien̄ing Chriſti
þuilit verit
heƒur
C
[23] Og eirn madŗ var þar/ j þ̄ra Samkundu_huſe/ hallden af ohreinum Anda/ ſa kallade og
ſagde/ [24] Hei/ huad høfum vœr mʒ þig Jeſus af Nadſareth? komtu at glata oſſ/ Eg veit ad
þu ert hinn Heilage Gudʒ/ [25] Jeſus ſtraffade hn̄ & ſagde/ þeige þu & far vt af mannenum. [26] Og
ſa ohreine Ande hreif hn̄/ & kallade vpp harre røddu & for vt fra hm̄. [27] Og þ̄r vndruduſt aller
ſo at þ̄r ſpurdu at ſin a millum/ ſo ſeigiande/ Huad er þetta? Eda hŭ er þ̄ſſe hin nya ken̄ing
Luc.4.
.10
Ohrein̄ Ande
werdŗ widriƒtū
  Huad
[16v]   zum Textanfang
S. Marcus   
Þui|at af vallde ſkipar hn̄ ohreinū Øndū/ & þ̄r hlyda hm̄. [28] Og hn̄s Rykte gieck ſtrax vt vm
Galilea_Hierod.
10
Moder konu
Petri
[29] Þa geingu þ̄r ſtrax vt af Samkunduhuſenu/ & komu til huſa Simōnar & Andree mʒ Ja[=]
cobo & Johan̄e. [30] En̄ Moder Husfreyiu Peturs la þar krønk i Køldu/ & ſtrax þa ſøgdu þeir
hm̄ til hn̄ar. [31] Hn̄ gieck þa til/ reiſte hana vpp & hiellt i hønd hen̄ar/ & ſtrax þa miſti hū Køld=
un̄ar/ og þionade þeim.
11
Fi₍ö₎lde ſiukra
þœr heilſu
[32] Enn at Kuellde komnu þa Sol|ſett var/ fluttu þ̄r allʒkyns ſiuka men̄ & Diøfuloda til hn̄s
[33] Og allur Borgarmugŗ ſafnadiſt fyrer Dyrunū/ [34] & hn̄ lœknade marga ſm̄ kuølduſt af ymſum
ſottū/ Hn̄ rak & vt marga Diøfla/ Og eige leyfde hn̄ Diøflunū at mœla/ þ̄t þ̄r þecktu hn̄.
12
Huar til Chriſt=
us er ſendŗ
[35] Enn at Morne fyrer døgun ſtod hn̄ vpp/ gieck vt & for_burt j eirn eydeſtad/ og badſt þar
fyrer. [36] Enn Petrus & þ̄r ed mʒ hm̄ voru/ ſkūdudu epter hm̄/ [37] & þa þ̄r fūdu hn̄/ ſøgdu þ̄r hm̄/
Aller leita at þier. [38] Hn̄ ſagde þa til þ̄ra/ Gøngu vœr j hinar nœſtu Borger & bygdarløg/ ſo
at eg predike & þar/ Þui til þeſſ kom eg. [39] Hn̄ predikade & j þ̄ra Sākunduhuſū & vm allt Ga=
lilea_hierat/ & rak vt Diøfla.
D
Matth 8.
Luc.5
14
Lijkþrar hrein=
ſaſt
Luc.14.
[40] Og eirn Lijkþrar madŗ kom til hn̄s/ bidiande hn̄ mʒ hneigdu knie & ſagde/ Ef þu villt þa
fœr þu mig hreinſat/ [41] Enn Jeſus ſa aumŗ a hm̄/ riette vt ſina Hønd/ ahrœrde hn̄/ & ſagde hm̄/
Eg vil/ Vertu hrein̄/ [42] & þa hn̄ ſagde ſo/ huarf ſtrax Lijkþraen af hm̄/ & hn̄ vard hrein̄. [43] Jeſus
haſtade a hn̄ & liet hn̄ ſtrax fra ſier/ & ſagde hm̄/ [44] Sia þu til/ at þu ſeiger þ̄ ongum/ Helldŗ far
þu & ſyn þig Preſtunum/ & forna fyrer þin̄e Hreinſun/ s̄ Moyſes baud/ til vitnisburdar yfer
þa. [45] En̄ þa hn̄ kom vt/ hof hn̄ vpp & kunngiørde margt þar vt af/ & vijdfrœgde þeſſe ord/ ſo
ad hn̄ matte eige opinberliga jn̄ganga i Borgena/ Helldŗ var hn̄ þar fyrer vtan j eydeſtødū/
& mœrger komu til hn̄s vr ymſum_Alfum.
II.
Matth.9
Luc.5
[1] [6]OG enn epter fa daga þa gieck hn̄ aptur til Caphernaum/ Og er þ̄ heyrdiſt
at hn̄ var j Nuſenu/ ...
...
A
  Eingen
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang