CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Oddur-Gottskálksson-NT  (Roskilde 1540)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Þt̄t̄a er hid nya
Teſtament/ Jeſu Chriſti
eigenlig oŗd & Euangelia huer han̄
ſialƒr pŗedikadi & kendi/ hier i hei=
me/ Sem hn̄s poſtular & Gudʒ_ſpi[=]
alla_men̄ ſidan ſkriƒudu. Þau
eru nu hier vtlogd a Nor[=]
rænu/ Gudi til loƒs &
dyrdar/ en̄ almuga=
nū til ſæmdar &
Salu_hialpar.

[?v]   zum Textanfang
[S. Macus]   
S. Macus
ƒyrſte captuile
Malach iij
Eſaie xl
Mat.iij
Luce iij
[1] [8]ÞEtta er vpp_haƒ Euangelia
Jeſu Chriſti Gudʒ ſonar/ [2]
ſē|ſkriƒat er aƒ Eſaia ſpama[=]
n̄e eg ſēde min̄ eingel ƒyre þi[=]
no auglite sa er til_reider þin̄
veg ƒyre þier [3] ein hropandi
rodd i eydimorku greidi þier
vegu drottins & giorit hn̄s ſti[=]
gu rietta [4] Johan̄is var i eydimorku ſkirdi & predi[=]
kadi idrunar_ſkirn til ſyndan̄a ƒyrer_geƒning˜/ [5] &
þar geingu vt til hn̄s allar Juda_ſueiter/ & adŗer
ƒleire aƒ hieruſalem at þ̄ŗ ſkirduʒt aƒ hm̄ i Jor[=]
danar_ƒlodi Jatandi ſinar ſynder.
Joha.i.
[6] En̄ Johan̄es var klæddŗ mʒ vlƒballdʒ_harū
& eitt olar_bellti var vm hn̄s lend˜/ en̄ hn̄ aat ein=
ge_ſprettŗ & ſkogar_hunang/ [7] hn̄ predikadi & ſagdi
sa kemŗ epter mig/ ſem mier er ſtyrkri huers/ at
eg em eigi verdugŗ/ ƒram̄_ƒallandi vpp at leyſa
þueinge hn̄s ſkoƒata/ [8] eg ſkirda ydŗ; med vatne
en̄ hn̄ mun ſkira ydŗ med helgū anda.
Mat.iij.
Luce iij
Joha.j.
[9] Þat vard & a þ̄m dogū at Jeſus aƒ Naʒareth
vr Galilea kō & ſkirdiʒt aƒ Johan̄e i Jordan/ [10] &
ſtragx þa hn̄ ſtie vpp vr uatninu saa hn̄ hīnana
opna & helgan anda i duƒu_like oƒan ſtigandi
yƒuer hn̄/ [11] þa vard & rodd aƒ himnū/ þu ert ſonŗ
min̄ elſkuligŗ at hueriū mier vel þocknaʒt.
[12] Og þa ſtragx dreiƒ andin̄ han̄ a eydimork/
[13] þar var hn̄ i ƒiorutige daga & xl natta/ & ƒreiſta[=]
diʒt/ hn̄ var þar & mʒ villu_dyrū/ & einglar þio=
undu hm̄ þar.
[14] En̄ epter þ̄ er Johan̄is var gripin̄ kō Jeſus i
  Galileam
[?r]   zum Textanfang
Gudʒſpioll   
Galileā & predikadi Euangeliū aƒ Gudʒ riki|[15]
ſeigiandi/ sa time er nu vppƒylldŗ at guoʒ riki
nalgaʒt/ idriʒt þier/ & truir Euangelio.
Mat.iij
Luce iiij.
[16] En̄ er hn̄ gieck med ſionū i Galilea saa han̄
Symonē & Andream brodŗ hn̄s latandi ſin net
i ſioƒin/ þui|at þ̄ŗ voru ƒiſkar˜/ [17] Jeſus ſagdi til
þ̄ŗa/ ƒylgit mier epter/ & eg mun giora þ̄ at þier
verdit ƒiſkendŗ man̄a/ [18] ſtragx ƒorlietu þ̄ŗ ſin net/
& ƒylgdu honum epter.
Mat.iiij
Luce v.
[19] Og þa hn̄ var ſkamt i burt þadan geingen̄/ sa
hn̄ Jacob ſon Ʒebedei & Johan̄em brodŗ hn̄s/ &
þ̄ŗ voru a ſkipi/ bæta at neti/ [20] & ſtragx þa kalladi
hn̄ a þa/ & þ̄ŗ ƒorlietu ſin̄ ƒodŗ Ʒebedeū i ſkipinu
epter hia|leigu_lidunū & ƒylgdu hm̄ epter.
[21] Þ̄ŗ geingu þa til Caphaŗnaū & ſtragx vm þuott[=]
dagin̄/ gieck hn̄ in̄ i ſamkundu_huſit lærdi þa [22] & þ̄m
ægdi hn̄s ken̄ing/ þui|at hn̄ kendi þ̄m ſē aƒ valldi
en̄ eigi ſuo ſem hiner ſkriptlærdu.
[23] Eirn madŗ var þ˜/ i þ̄ŗa ſamkundu_huſe/ hall[=]
din̄ aƒ o_hreinū anda/ Sa kalladi & ſagdi/ [24] Hei hei
huad hoƒu vær mʒ þig/ Jeſus aƒ Naʒaret/ komt
þu at glata oſſ? eg veit at þu ert hin̄ heilage gudʒ
[25] Jeſus ſtraƒƒadi hn̄ & ſagdi/ þeige þu & ƒar vt
aƒ man̄inū/ [26] & sa hin̄ o_hreine andi hreiƒ hn̄/ &|kal[=]
ladi vpp harri roddu & ƒor vt ƒra hm̄/ [27] þ̄ŗ vn=
druduʒt aller/ sº at þ̄ŗ ſpurdu at ſin a millū/ sº
ſeigiandi/ huat er þ̄tta/ eda huer er þ̄ſſi hin nyia
ken̄ing/ þui|at aƒ valldi ſkip˜ hn̄ o_hreinū ondū &
þ̄ŗ hlyda hm̄/ [28] & hn̄s ryckti gieck ſtragx vt vm oll
Galilea_hierod.
Luce iiij.
[29] Þa geingu þ̄ŗ ſtragx vt aƒ ſamkundu_huſino
& komu til huſa Symon˜ & Andree med Jakobo
  & Johan̄=
[?v]   zum Textanfang
S. Marcus   
& Johan̄e. [30] En̄ moder huſpreyiu Petŗs laa þar
kronck i koldu/ & ſtragx þa ſogdu þ̄ŗ hm̄ til hn̄˜ [31] hn̄
gieck þa til reiſti hana vpp & hiellt vm hond hn̄˜
& ſtragx þa miſti hun koldun̄ar/ & þionadi þ̄m
[32] En̄ at kuelldi kōnu þa ſol ſett var/ ƒluttu þ̄ŗ
allŗ kyns ſiuka men̄ & dioƒul_oda til hn̄ſ [33] & allŗ bor[=]
gar_mugŗ ſaƒnadiʒt ƒyrer dyrunū/ [34] & hn̄ læknadi
marga ſē kuolduʒt aƒ ymiſſum sottū/ hn̄ rak &
vt marga dioƒla/ & eigi leyƒdi hn̄ þ̄m at mæla.
þui|at þ̄ŗ þecktu hn̄.
Mat.viij.
[35] En̄ at morne ƒyre dogun ſtod hn̄ vpp/ gieck vt
& ƒor_burt i ein̄ eydiſtad/ & badʒt þar ƒyrer/ [36] en̄ Pe[=]
trus & þ̄ŗ er med hm̄ voru/ ſkundadi epter hm̄/ [37] &
þa þ̄ŗ ƒundu hn̄/ ſogdu þ̄ŗ hm̄/ aller leita at þier
[38] Hn̄ ſagdi þa til þ̄ŗa/ gongu vær i hinar nærſtu
borger & bygdar_log/ sº at eg predike & þar þui
til þ̄ſſ kom eg/ [39] hn̄ predikadi & i|þ̄ŗa ſamkundu[=]
huſum vm allt Galilea_hierad/ & rak vt dioƒla.
Luce v
Leni.xiiij
[40] Og ein̄ lik_þŗar man̄ kom til hn̄s bidiandi hn̄
med hneigdu kne/ & ſagdi/ eƒ þu villt þa ƒær þu
mig hreinſat|[41] En̄ Jeſus vorkynti hm̄ rietti vt ſina
hond/ a_hrærdi hn̄ & ſagdi hm̄/ eg vil/ vert þu
hrein̄/ [42] & þa hn̄ ſagdi sº/ huarƒ ſtragx likþrain
aƒ hm̄ en̄ hn̄ vard hrein̄/ [43] Jeſus haſtadi a hn̄ &|liet
hn̄ ſtragx ƒra Sier/ & ſagdi hm̄/ [44] Sia nu til/ at
þu seig þ̄ ongū.Helldŗ ƒ˜ þu & ſyn þig preſta_hoƒ[=]
dingianū|&|ƒorna ƒyrer þin̄e hreinſun ſem Moy[=]
ſes band til vitnrſ_byrdar yƒuer þa/ [45] en̄ þa hn̄ kō
vt hoƒ hn̄ vpp & kungiordi margt þar vt aƒ &
vidƒrægdi þ̄ſſi oŗd/ sº at hn̄ matti eigi opinber=
liga in̄_ganga i borgina. Helldŗ var hn̄ þ˜ ƒyrer
vtan i eydi_ſtodū & marger komu til hn̄ſ vr ymſū[=]
alƒū.
  An̄ar capitule
[?r]   zum Textanfang
Gudʒſpioll   
[An̄ar capitule]
Math.ix
Luce v
[1] [4]OG eſi epter ƒa daga þa gieck hn̄ aptŗ til
Capharnaū ...
...
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang