CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Erasmus-NT [lat.]  (Basel 1516)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

NOVVM IN[=]
ſtrumentū omne, diligenter ab ERASMO ROTERODAMO
recognitum & emendatum, nō ſolum ad græcam ueritatem, ue-
rumetiam ad multorum utriuſque linguæ codicum, eorumque ue-
terum ſimul & emendatorum fidem, poſtremo ad pro[-]
batiſſimorum autorum citationem, emendationem
& interpretationem, præcipue, Originis, Chry[-]
ſoſtomi, Cyrilli, Vulgarij, Hieronymi, Cy-
priani, Ambroſij, Hilarij, Auguſti-
ni, una cū Annotationibus, quæ
le₍ct₎orem doceant, quid qua
ratione mutatum ſit.
Quiſquis igitur
amas ue-
ram
Theolo-
giam, lege, cogno[-]
ſce, ac deinde iudica.
Neque ſtatim offendere, ſi
quid mutatum offenderis, ſed
expende, num in melius mutatum ſit.

APVD INCLYTAM
GERMANIAE BASILEAM.

CVM PRIVILEGIO
MAXIMILIANI CAESARIS AVGVSTI,
NE QVIS ALIVS IN SACRA ROMA-
NI IMPERII DITIONE, INTRA QVATV[-]
OR ANNOS EXCVDAT, AVT ALIBI
EXCVSVM IMPOSTET.

[73-2]   zum Textanfang
   
EVANGELIVM SECVDVM
MARCVM
[I]
[1] [4]INitiū euāgelij Ieſu Chri-
ſti filij dei, [2] ſicut ſcriptum
eſt in prophetis. Ecce ego
mitto nunciū meum ante
faciem tuam, qui præparabit uiam tuā
ante te, [3] uox clamantis in deſerto, para[-]
te uiam domini, re₍ct₎as facite ſemitas
eius. [4] Erat baptizās in deſerto Ioannes,
& prædicans baptiſmū pœnitentiæ in
remiſſionem peccatorum. [5] Et egredieban-
tur ad eum tota Iudææ regio, & hie-
roſolymitæ, & baptizabantur omnes
ab illo in Iordane flumine, confiten-
tes peccata ſua. [6] Erat aūt Ioannes ueſti[-]
tus pilis cameli & zona pellicea circa lū[-]
bos ſuos, & ueſcebatur locuſtis, ac mel-
le ſylueſtri, [7] & p̅dicabat, dicens. Veniet
qui fortior eſt me poſt me, cuius non
ſum idoneus, ut procumbens ſoluam
corrigiam calciamentorum. [8] Ego quidem
baptizaui uos in aqua, ille uero bapti-
zabit uos ſpiritu ſan₍ct₎o. [9] Et fa₍ct₎nm
eſt in diebus illis, uenit Ieſus a Naza-
reth Galiææ, & baptizatus eſt a Ioan-
ne in Iordane. [10] Et ſtatim cum aſcende-
ret ex aqua uidit diſcindi cœlos, & ſp̉m̅
quaſi columbā deſcendentē ſuper illū.
[11] Et uox fa₍ct₎a eſt de cœlis. Tu es filius
meus dile₍ct₎us, in quo mihi bene com-
placitum eſt. [12] Et continuo ſpiritus illum
emittit in deſertum, [13] & erat illic in deſer[-]
G  to dies
[74-2]   zum Textanfang
EVANGELIVM    74
to dies q̅draginta, & tentabatur a ſata-
na, eratque cū beſtijs, & angeli miniſtra-
bant illi. [14] Poſtquam autē traditus eſſet Io-
annes. uenit Ieſus in Galilæam prædi-
cans euangelium regni dei, [15] & dicēs. im[-]
pletum eſt tempus, & appropinquauit
regnū dei, reſipiſcite & credite euan-
gelio. [16] Cū ambularet aūt ſecus mare ga[-]
lilææ, uidit Simonē & Andreā fratrem
eius, iacientes retia in mare, erant em̅ pi[-]
ſcatores. [17] Et dixit eis Ieſus. Venite poſt
me, & faciam uos fieri piſcatores hoim.
[18] Et protinus reli₍ct₎is retibus, ſecuti ſunt
eum. [19] Et progreſſus illinc puſillum, uidit
Iacobū filium Zebedæi, & Ioannē fra[-]
trem eius, qui & ipſi in naui ſartiebant
retia, [20] & ſtatim uocauit illos. Et reli₍ct₎o
patre ſuo Zebedæo in naui cū mercen[-]
narijs, ſecuti ſunt cum. [21] Et ingrediuntur
Capernaū, & ſtatim ſabbatis ingreſ-
ſus in ſynagogā docebat. [22] Et ſtupebant
ſup̱ do₍ct₎rina eius. Erat em̅ docens eos
tanquam poteſtatē habens, & nō ſicut ſcri-
bæ. [23] Et erat in ſynagoga eorum homo in
ſpū imundo, & exlamauit, [24] dicens. Ah,
Quid rei nobis tecū eſt Ieſu nazarene,
ueniſti ad perdendum nos? Noui te
qui ſis, ſan₍ct₎us dei. [25] Et increpauit illum
Ieſus, dicens. Obmuteſce & exi de ho-
mine. [26] Et cum diſcerpſiſſet eum ſpiritus
imundus, & exclamaſſet uoce magna,
exijt ab eo. [27] Et obſtupuerunt omnes,
ita ut conquirerent inter ſe, dicentes.
Quid eſt hoc? Quæ do₍ct₎rina noua
hæc? Quia cum poteſtate etiam ſpiriti-
bus immundis imperat, & obediunt
ei. [28] Emanauit autem fama eius ſtatim
in totam undique regionem Galilææ
finitimam. [29] Et protinus e ſynagoga
  egreſſi
[75-2]   zum Textanfang
SECVNDVM MARCVM    75
egreſſi, uenerunt in domū Simonis &
Andreæ, cū Iacobo & Ioanne. [30] Socrus
aūt Simonis decumbebat febricitans,
& ſtatim dicunt ei de illa. [31] Et accedens
erexit eam apprehēſa manu eius, & re-
liquit eam febris continuo, & miniſtra[-]
bat eis. [32] Veſpere aūt fa₍ct₎o cū occidiſſet
ſol, afferebant ad eum ad oēs male ha[-]
bentes, & qui a dæmonio agitabantur.
[33] Et ciuitas tota congregata erat ad ho-
ſtiū. [34] & ſanauit multos qui ægrotabant
uarijs morbis, & dæmonia multa eijcie[-]
bat, & non ſinebat loqui dæmonia,
quoniam nouerāt illum [35] & mane mul-
ta adhuc no₍ct₎e cū ſurrexiſſet, egreſſus
eſt, abijt Ieſus in deſertū locū, ibique
cū orabat [36] & proſecutus eſt eū Simō, & q̱
cū illo erant. [37] Et cū inueniſſent eum, di[-]
cunt ei, Omnes te quærunt. [38] Et ait illis.
Eamus in proximos uicos, ut & ibi p̅di[-]
cem. In hoc em̅ egreſſus ſum. [39] Et erat
prædicās in ſynagogis eorum. & in to-
ta Galilæa, & dæmonia eijciens. [40] Et ue-
nit ad eum leproſus deprecans eum, &
genu illi fle₍ct₎tēs, ac dicens illi. Si uis po-
tes me mundare. [41] Ieſus autem miſertus
protenſa manu, tetigit illum, & dicit
ei. Volo, mundare. [42] Et cum dixiſſet, ſta-
tim diſceſſit ab eo lepra, & mundatus
eſt. [43] Et cōminatus ei, ſtatim eiecit illū. [44] &
dicit ei. Vide ne cui q̱cquam dicas, ſed abi
teipſum oſtende principi ſacerdotum,
& offer pro emundatione tua quæ præ[-]
cepit Moſes in teſtimonium illis. [45] At il[-]
le egreſſus cæpit prædicare multa & di[-]
uulgare ſermonē, ita ut iam non poſſet
manifeſte introire in ciuitatem, ſed fo-
ris in deſertis locis erat, & conuenie-
bant ad eum undique.
G 2  Et iteru
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang