CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Erasmus-NT [lat.]  (Basel 1522)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

NOVUM TESTA= MENTUM OMNE, TERTIO IAM AC DI= ligentius ab ERASMO ROTERODAMO recogni- tum, non solum ad Graecam veritatem, verumetiam ad multorum utriusque linguae codicum, eorumque ve- terum simul et emendatorum fidem, postremo ad pro- batissimorum autorum citationem, emendationem et interpretationem, una cum Annotationibus recogni- tis, ac magna accessione locupletatis, quae lectorem do- reant, quid qua ratione mutatum sit. Quisquis igitur amas veram Theologiam, lege, cogno- sce, ac deinde iudica. Neque statim offen- dere, si quid mutatum offenderis, sed expende, num in melius mutatum sit. Nam morbus est, non iu- dicium, damnare quod non inspex- eris.

SALVO UBIQUE ET ILLABEFA- CTO ECCLESIAE IUDICIO.

Addita sunt in singulas Apostolorum epi- stolas, Argumenta per eundem.

[Markus]
[71-2] EUANGELIUM SECUDUM MARCUM.
[Kapitel 1]   zum Textanfang
[I]
[1] INitium euange- lii Iesu Christi filii dei, [2] sicut scri- ptum est in Pro- phetis: Ecce ego mitto nuncium meum ante faciem tuam, qui praeparabit viam tuam ante te. [3] Vox clamantis in de- serto: Parate viam domini, rectas fa- cite semitas eius. [4] Baptizabat Iohan- nes in deserto, praedicans baptismum poenitentiae in remissionem pecca- torum. [5] Et egrediebantur ad eum tota Iudaea regio, ac Hierosolymi- tae et baptizabantur omnes ab il- lo in Iordane flumine, confitentes peccata sua. [6] Erat autem Iohannes vestitus pilis cameli, et zona pelli- cea circa lumbos suos, vescebaturque locustis ac melle sylvestri: [7] et prae- dicabat, dicens: Venit is qui fortior est me post me, cuius non sum ido- neus ut procumbens solvam cor- rigiam calciamentorum. [8] Ego qui- dem baptizavi vos aqua, ille vero [72-2] baptizabit vos spiritu sancto. [9] Et factum est in diebus illis, venit Iesus a Naza- reth Galiaeae, et baptizatus est a Ioanne in Iordane. [10] Et statim cum ascenderet ex aqua, vidit diffindi coelos, et spiri- tum quasi columbam descendentem su- per illum. [11] Et vox facta est de coelis: Tu es ille filius meus dilectus, in quo mihi bene complacitum est. [12] Et conti- nuo spiritus illum expellit in desertum, [13] et erat illic in deserto dies quadraginta, et tentabatur a satana, eratque cum feris, et angeli ministrabant illi. [14] Postquam autem comprehensus esset Ioannes, ve- nit Iesus in Galilaeam, praedicans euan- gelium regni dei, [15] et dicens: Impletum est tempus, instatque regnum dei, resi- piscite et credite euangelio. [16] Cum am- bularet autem iuxta mare Galilaeae, vi- dit Simonem et Andream fratrem eius, iacientes retia in mare, erant enim pisca- tores. [17] Et dixit eis Iesus: Sequamini me, et faciam ut efficiamini piscatores ho- minum. [18] Ac protinus relictis retibus suis, secuti sunt eum. [19] Et progressus illinc pusillum, vidit Iacobum filium Zebe- daei et Iohannem fratrem eius, qui et ipsi in navi reconcinnabant retia, [20] statimque vocavit illos. Et illi relicto patre suo Ze- bedaeo in navi cum mercenariis, secuti sunt eum. [21] Et ingrediuntur Capernaum, et statim sabbatis ingressus in synago- gam docebat. [22] Et stupebant super do- ctrina eius. Erat enim docens eos tan- quam auctoritate praeditus, et non sicut scribae. [23] Et erat in synagoga eorum homo obnoxius spiritui immundo, et exlama- vit, [24] dicens: Ah, Quid rei nobis tecum est Iesu Nazarene? Venisti ad perdendum nos? Novi te qui sis, nimirum ille san- ctus dei. [25] Et increpavit illum Iesus, dicens: [73-2] Obmutesce, et exi ab homine. [26] Et cum discerpsisset eum spiritus immundus, ex- clamassetque voce magna, exiit ab eo. [27] Et obstupuerunt omnes, ita ut conquire- rent inter se, dicentes: Quid est hoc? Quae doctrina nova haec? quia cum auctori- tate etiam spiritibus immundis impe- rat, et obediunt ei? [28] Emanavit autem fa- ma eius statim in totam undique regio- nem Galilaeae finitimam. [29] Et protinus e synagoga egressi, venerunt in domum Simonis et Andreae cum Iacobo et Io- hanne. [30] Socrus autem Simonis decumbe- bat febricitans, et continuo dicunt ei de illa. [31] Et accedens erexit eam, apprehensa manu eius, et reliquit eam febris illico, ac ministrabat eis. [32] Vesperi vero, cum occi- disset sol, afferebant ad eum omnes ma- le habentes, et qui a daemoniis agitaban- tur. [33] Et civitas tota congregata erat ad hostium. [34] et sanavit multos qui aegrota- bant variis morbis, et daemonia multa ejiciebat: et non sinebat loqui daemonia quod ipsum nossent. [35] Et mane multa adhuc nocte cum surrexisset, egressus est: abiit Iesus in desertum locum, ibique orabat. [36] Et prosecutus est eum Simon, et qui cum illo erant: [37] et cum invenissent eum, dicunt ei: Omnes te quaerunt. [38] Et ait illis: Eamus in proximos vicos, ut et ibi praedicem: in hoc enim egressus sum. [39] Et praedicabat in synagogis eorum, in tota Galilaea, et daemonia ejiciebat. [40] Et venit ad eum leprosus, deprecans eum, eique ad genua accidens, ac dicens illi: Si vis potes me mundare. [41] Iesus au- tem misertus, protensa manu, tetigit il- lum, et dicit ei: Volo, mundus esto. [42] Et cum dixisset, statim discessit ab eo le- pra, et mundatus est. [43] Et comminatus ei, statim emisit illum, [44] dicitque ei: Vide [74-2] ne cui quicquam dicas, sed abi teipsum ostende sacerdoti, et offer pro emunda- tione tui, quae praecepit Moses in testi- monium illis. [45] At ille egressus, coepit prae- dicare multa, et divulgare sermonem, ita ut iam non posset Iesus manifeste introi- re in civitatem, sed foris in desertis locis erat, et veniebant ad eum undique.
[Kapitel 2]   zum Textanfang
[II]

[1] Et iterum intravit Capernaum post dies aliquot, et auditum est quod in do- mo esset, [2] et protinus congregati sunt mul- ti, adeo ut iam non caperent eos, nec illa loca quae erant circa ianuam, et loqueba tur eis sermonem. [3] ...

[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang